Σεμινάριο ζωτικής Σημασίας: Introducing Lean Management to Eliminate Waste and Improve Productivity

Η εταιρεία Digipro Computer Consultants Ltd διοργάνωσε το πιο πάνω σεμινάριο στις 25&26 Νοεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Capital Coast Resort στη Πάφο με εκπαιδευτή το διεθνούς εμβέλιας Βέλγο καθηγητή Philippe Leliaert . Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών επιχειρήσεων να μειώσουν τα κόστα τους, να  απλουστεύσουν  τις διαδικασίες…