Κενή Θέση Εργασίας: Λειτουργός Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Digipro Education Limited αναζητά έναν δυναμικό Λειτουργό Πωλήσεων για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση των χρηματοδοτούμενων επαγγελματικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων μας. Η Digipro είναι ένας κορυφαίος πάροχος επαγγελματικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δεσμευμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας μαθησιακών εμπειριών. Αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε άτομα και οργανισμούς μέσω…

Job Vacancy: Business Development Manager Position

Digipro Education Limited is seeking to recruit a Business Development Manager. Digipro was established in 1990 and is an EdTech Leader in the K6 Education! Digipro is the developer of the FUNecole® eLearning Solution. FUNecole® is a state-of-the-art solution that aligns with multiple international educational standards. Digipro is seeking to recruit a dynamic individual to…

Job Vacancy: Accountant and Office Administrator

We are looking for a passionate and self-motivated professional with a background in bookkeeping or accounting to take on the dual role of Accountant and Office Administrator within our company. The main responsibilities of the position include: Ensuring that all financial information is recorded in a complete, accurate, and timely manner Verifying and recording invoices…

Job Vacancy: Sales and Marketing Officer Position

Digipro Education Limited is seeking a dynamic and results-oriented Sales and Marketing Officer to join our team and play a key role in promoting our funded professional and educational seminars. Digipro is a leading provider of professional and educational seminars committed to delivering high-quality learning experiences. Our mission is to empower individuals and organizations through…

8th transnational project meeting held: Discussions on DIGICULT eLearning pathway and educational game

The 8th Transnational Project Meeting for the DIGICULT project was held last Friday, marking a productive session filled with discussions and updates. New partners Sofia Eriksson Bergström from NCK and Neringa from EMUNDUS joined the meeting, bringing fresh perspectives. DIGICULT E-Learning Pathway and Validation Alexandros Mikellides from DIGIPRO presented an update on piloting in Sweden…

Free Online Lessons for Students Aged 5 to 12!

Exciting News! Starting from 17th July, we are organizing FREE online classes for students (ages 5-12) covering topics in Computer Science, Digital Literacy, Global Perspectives, and Social Emotional Learning. We also have great news for bilingual learners – classes are available in both English and Greek! Register Now! Select Age Group [Greek or English]: *…

FUNecole® earns Seal of Alignment for ISTE

We are thrilled to share some exciting news fresh from the ISTE conference in Philadelphia! FUNecole® proudly participated in the soft launch of the new ISTE seal and successfully passed the assessment, placing us among an elite group of companies. The ISTE seal is a highly prestigious recognition that showcases FUNecole®’s commitment to excellence in…