ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πληροφορικής και Ρομποτικής

Άρπαξε την ευκαιρία!
Μαθητές από 5 - 15 ετών

Ως Cambridge school όλες οι εξετάσεις μας θα διεξάγονται απευθείας από την Digipro σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ακολουθώντας τα τελευταία πρότυπα στο χώρο της τεχνολογίας.

Το FUNecole® είναι μια πρωτοποριακή λύση ψηφιακής μάθησης για την Επιστήμη της Πληροφορικής, τις Ψηφιακές Γνώσεις, την Κοινωνικοσυναισθηματική Μάθηση, την Τέχνη, το Σχέδιο και τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Η Digipro Education Limited είναι εγγεγραμμένο Διεθνές Σχολείο του Cambridge και έχει εγκριθεί επίσης για να προσφέρει προγράμματα του Cambridge διαδικτυακά.