Εγγραφείτε τώρα!

Το Μοναδικό Φροντιστήριο στην Κύπρο που είναι Eγκεκριµένο σαν ∆ιεθνές ∆ηµοτικό Σχολείο του Cambridge.

Τα παιδιά της Digipro έχουν την ευκαιρία να παρακαθήσουν και να αποκτήσουν μέχρι και 5 διπλώματα κάθε χρόνο όπως Αγγλικών, Πληροφορικής, Ρομποτικής και Global Perspectives σαν όλα τα παιδιά που φοιτούν στα διεθνή σχολεία του Cambridge International.

Για πρώτη φορά προσφέρουμε 5 εξετάσεις:

Η Digipro συνεχίζει να προσφέρει με επιτυχία τα ακόλουθα μαθήματα αλλά και για πρώτη φορά προσφέρουμε μαθήματα Αγγλικών: